Je kan het dak op!

De Graansilo Maashaven is al meer dan een eeuw een baken op Zuid. In drie delen (1910, 1930, 1954) groeide de Maassilo uit tot de grootste graansilo van Europa en droeg zo bij aan het ontstaan van de grootste haven ter wereld. Rond 2003 werd de graansilo verkocht aan de gemeente Rotterdam; de grote graanschepen konden de tocht naar de Maashaven niet meer maken en de machinerie was verouderd. Sinds de vestiging van club NOW&WOW in 2004 is de graansilo stukje bij beetje verder ontwikkeld. Van de Creative Factory en Factory010 tot de Maassilo eventlocatie, het enorme gebouw biedt inmiddels plaats aan meer dan 30 bedrijven en behoort met een capaciteit tot 5.000 mensen tot de grotere evenementenlocaties van Nederland.

Ideeëncompetitie MaassiloZicht op de Rotterdamse skyline
Inmiddels wordt hard gewerkt aan een nieuw initiatief. Op de 10e verdieping wordt op 60 meter hoogte in september een nieuwe ‘Dance’ club geopend. De initiatiefnemers van de Maassilo hebben ook het plan opgevat om het dak toegankelijk te maken. Want als je ergens een prachtig zicht hebt op de skyline van Rotterdam en de Maas dan is het wel op het dak van de Maassilo!

Wat is jouw idee?
Om de creativiteit van de stad en ondernemers de ruimte te geven organiseert de Maassilo een ideeëncompetitie voor het dak. De specifieke opgave is het ontwerp van een rooftop of ‘skybox’ op de 10e verdieping van circa 350 m². Daarnaast zijn we op zoek naar creatieve ideeën voor de overige 6.000 m² aan dakoppervlak. Van een openbare daktuin, regenwaterbuffering tot een energiedak; iedereen met een goed idee en/of een goed businessplan kan meedoen.

Stadslab Maashaven
De beste ideeën worden door een jury beoordeeld en gehonoreerd. Daarnaast wordt de samenhang tussen de ideeën in co-creatie met Maassilo verder ontwikkeld tot een stevig project met een gezonde financiering en exploitatie. In deze periode wordt ook samen met stadslab Maashaven de relatie met de omgeving gelegd.

Meedoen?
Iedereen kan meedoen met de ideeëncompetitie. We dagen studenten, partypeople, architecten, ontwerpers, stadmakers, start-ups en ondernemers uit. Doel is om de ideeënrijkdom en de collectieve creativiteit en inventiviteit van de stad te ontsluiten voor dit markante Rotterdamse cultureel erfgoed. Als je mee wilt doen aan de ideeëncompetitie, stuur een bericht aan Nicole de Koster. Dan word je uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst, geregistreerd als deelnemer en krijg je een informatiepakket met hierin de cultuurhistorische verkenning, een set PDF tekeningen en eerdere studies naar de mogelijkheden van de Graansilo Maashaven.

Verlenging competitie
Omdat we iedereen een gelijke kans willen geven om een goed ontwerp aan te leveren hebben we op verzoek van een groot aantal deelnemers besloten de ideeëncompetitie te verlengen. De deadline voor het inzenden van de ideeën is nu 20 augustus 2018.

Extra prijs
Omdat de Gemeente Rotterdam de ideeëncompetitie een erg leuk initiatief vindt van de Maassilo en projecten omtrent duurzaamheid en klimaatadaptatie wilt stimuleren, dragen zij graag een steentje bij aan dit project. De Gemeente Rotterdam zal daarom deelnemen aan de jury en specifiek letten op de thema’s klimaatadaptatie en de baten. In die categorieën zal de Gemeente een of meerdere winnaars selecteren. De winnaars (max 5) verdelen naast de oorspronkelijke prijs van € 5000,- een door de Gemeente beschikbaar gesteld geldbedrag van € 1000,-. Daarnaast zullen zij hulp bieden met de uitwerking van het ontwerp om deze thema’s te verwerken en uit te voeren.

Planning
• 22 & 23 juni | informatiebijeenkomst op het dak (16.30 uur – ingang Factory010)
• 20 aug  | deadline ideeëncompetitie
• medio sept  | winnaars bekend, co-creatie samenhang
• eind sept | selectie partners ontwikkeling, start ontwerp

Voorwaarden
• De inzending heeft betrekking op de glazen skybox, het dak en/of silokokers van de Maassilo.
• De inzending bestaat uit één of meerdere visualisaties en tekst die per PDF verzonden worden (max 5Mb), en een overzicht van het idee op staand A0
• De inzendingen zullen beoordeeld worden op originaliteit, ontwerpkracht, veiligheid, duurzaamheid en technische en financiële haalbaarheid.

Prijzen
• Iedere serieuze inzender van de ideeëncompetitie krijgt een vrijkaartje voor de fonkelnieuwe club die op 8 september wordt geopend.
• De winnaars (max 5) verdelen samen naast de eer 5.000 euro
• Na co-creatie kan een opdracht of partnership volgen.

Meer weten over deze competitie? Neem contact op met Nicole de Koster via nicole@maassilo.com of 010 476 24 52.